CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẾ NAM


Bi thép S-070

Bi thép S-110

Bi thép S-170

Bi thép S-280

Bi thép S-330

Bi thép S-390


Công ty Cổ Phần và Thương mại Thế Nam

Địa chỉ: 484 Phúc Diễn, Xuân Phương, Quận Từ Liêm, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.66562495 - Fax: 043797.0075

Email: admin@thenam.vn