CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THẾ NAM


TẦM NHÌN

​Phát triển THẾ NAM trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp, đứng đầu trên thị trường và khẳng định vị trí là một doanh nghiệp mạnh trong ngành phun bi, phun cát xử lý bề mặt sản phẩm tại Việt Nam

SỨ MỆNH

Cam kết đem lại cho thị trường những sản phẩm thiết thực, chất lượng, dịch vụ chuẩn mực, phong phú, đáng tin cậy với giá cả hợp lý trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền công nghiệp và kinh tế đất nước.

​GIÁ TRỊ CỐT LÕI

​Chuyên nghiệp hiệu quả: Thành thạo trong công việc,ý thức an toàn,kỷ luật lao động,xửa lý nhanh đạt hiệu quả cao nhất

​Khát vọng vươn xa: Mỗi thành viên THẾ NAM biết nuôi dưỡng ấp ủ hoài bão có ý chí và vì mục tiêu phát triển ra ngoài nước của công ty

​Chia sẻ trách nhiệm: chia sẻ lợi ích,thuận lợi,khó khăn với khách hàng với đồng nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng  xã hội

​TRIẾT LÝ KINH DOANH

​Tạo ra giá trị cho khách hàng với các sản phẩm chất lượng cao, ổn định, giá cả hợp lý, dịch vụ và các giải pháp sáng tạo.

​Minh bạch và có trách nhiệm cao đối với các cổ đông, khách hàng và cán bộ công nhân viên.

​Phát huy nội lực gắn với huy động mọi nguồn lực nhằm khai thác các lợi thế, cơ hội.

​Kiểm soát rủi ro: Tính toán đến các yếu tố rủi ro, sẵn sàng đón nhận các yếu tố rủi ro hợp lý.

​Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

​Khách hàng là trung tâm.

​Liên tục đổi mới.

​Không ngừng sáng tạo.

…………………………..